Dzienne archiwum: Lipiec 11, 2019

Nadwiślańska Grupa Działania ”E.O.CENOMA” – możliwość składania wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Nadwiślańska  Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje o możliwości aplikowania o środki  na rozwój działalności gospodarczej. Najbliższe nabory dotyczą podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej,  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,...

Staże dla osób 30+

Stowarzyszenie Vesna rozpoczyna nabór na staże dla osób 30+ a także dla emerytów i rencistów . Program skierowany jest dla osób zamieszkujących powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski.  Wynagrodzenie za staż na rękę wynosi 1017,00...