Miesięczne Archiwum: listopad 2021

Listopad – zajęcia stacjonarne

Listopad dla klubu „Senior+” był bardzo aktywny. Uczestnicy nadal zwiększają swoją sprawność na siłowni poprzez regularne ćwiczenia. Ciekawym wydarzeniem był również wieczorek patriotyczny, na którym seniorzy śpiewali patriotyczne pieśni przy akompaniamencie dwóch muzyków. W...

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej Przedmiot zamówienia: zapewnienie dwóch miejsc w schronisku dla osób bezdomnych kobiet i mężczyzn Załączniki:Załącznik 5 – Oświadczenie Załącznik 6 – Zapytanie ofertoweZałącznik 7 – OfertaKlauzula RODO

Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Listopad – zajęcia stacjonarne

Jesienne otoczenie, które towarzyszyło nam przez cały listopad natchnęło Seniorów do wykorzystania kolorowych liści opadających z drzew do stworzenia bukietów jesiennych. Prace manualne spodobały się uczestnikom Klubu „Senior+” na tyle, że powrócili oni do...

Rozmiar czcionki
Kontrast