Miesięczne Archiwum: sierpień 2022

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania: Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą...

Dodatek węglowy 2022

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym(Dz.U. z 2022r., poz.1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo...

Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród realizowanych przez PFRON obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej...

Rozmiar czcionki
Kontrast