Miesięczne Archiwum: wrzesień 2022

Wrzesień – zajęcia stacjonarne

We wrześniu Seniorzy kontynuowali tworzenie zielnika. Aby utrzymać formę i dobre samopoczucie Seniorzy brali udział w zajęciach pilatesu. Nasz rozśpiewany Klub brał udział w zajęciach śpiewu z wykwalifikowaną instruktorką, natomiast na własną rękę w...

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 Wzór wniosku o przyznanie dodatku można pobrać klikając tutaj. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw...

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: * obywatelstwo polskie, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Wykształcenie: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub...

INFORMACJA ODNOŚNIE ZMIAN W DODATKU WĘGLOWYM

W dniu 2 września 2022 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą 5 września 2022 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu....

Rozmiar czcionki
Kontrast