Aneks Nr 1/2020

z dnia 03 kwietnia 20202 do Zarządzenia nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad racy Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2