„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023.

Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników  Programu;

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji,

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, oraz pomoc adekwatną do potrzeb, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023” powinny zgłosić  udział w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej w ul. Rynek 3; tel; 14 671 3120, 14 671 3121, 14 632 09 70; e-mail gops@szczurowa.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.)