Autor: Aneta Słowik

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej ( tj. Dz. U. z 2017...

Projekt  „Kierunek Kariera” w Szczurowej !

  Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowanie w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy...

PRZEMOC DOMOWA

Przypomina się, że w Gminie Szczurowa jest powołany przez wójta Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Zwana także przemocą domową to jednorazowe albo powtarzające się...

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  (tj. Dz. U. z 2017 r ...

Informacja w sprawie świadczeń dla rodzin

Od 1 sierpnia 2017  można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+” o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. Wniosek o świadczenie wychowawcze możesz...

500 plus

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ  INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  500+ MOŻNA SKAŁDAĆ  OD 01 SIERPNIA  2017 ROKU  W SIEDZIBIE GOPS UL. RYNEK 3 POKÓJ NR 6,7. WYPEŁNIONY WNIOSEK...