Autor: Aneta Słowik

Świadczenie usługi wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające poniżej wymienione kwalifikacje do  podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja  2021.  Usługi  opieki wytchnieniowej mogą świadczyć: * osoby...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY                 NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy...

NABÓR DO ,, KLUBU SENIOR +”

                                    Wójt Gminy Szczurowa                                                   oraz              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej              ogłasza  nabór uczestników do ,, Klubu  Senior + ”                               w miejscowości Rudy Rysie Celem działalności klubu jest  zwiększenie aktywnego...

Chcesz zostać wolontariuszem ?

Gminny Ośrodek Pomocy w Szczurowej zachęca do współpracy w ramach wolontariatu przy realizacji Programu „Wspieraj Seniora”. Program polega na dostarczeniu artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz leków do domu Seniora w wieku powyżej 70...

Czyste powietrze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  informuje, że osoby zainteresowane dofinansowaniem z Programu ,,Czyste Powietrze’’ mogą składać wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wnioski będą...

W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń na terenie całego kraju, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ogranicza się kontakty osobiste  z pracownikami. W zakresie załatwianych spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  lub mailowy...