Autor: Aneta Słowik

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy

  Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza  nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS   I. Wymagania w stosunku do kandydatów:   1.Wymagania niezbędne: * obywatelstwo polskie, *...

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

I N F O R  A C J A Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019, którego realizacja rozpoczyna się od września 2019...

Nadwiślańska Grupa Działania ”E.O.CENOMA” – możliwość składania wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Nadwiślańska  Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje o możliwości aplikowania o środki  na rozwój działalności gospodarczej. Najbliższe nabory dotyczą podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej,  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,...

Staże dla osób 30+

Stowarzyszenie Vesna rozpoczyna nabór na staże dla osób 30+ a także dla emerytów i rencistów . Program skierowany jest dla osób zamieszkujących powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski.  Wynagrodzenie za staż na rękę wynosi 1017,00...

Świadczenie ” Dobry start” – 300 zł dla ucznia

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie...

Mobilne biuro PZU S.A. w Szczurowej

W dniu 29 maja ( środa) od godziny  8.00 w budynku urzędu gminy (sala narad parter) oraz na parkingu obok urzędu gminy mieszkańcy będą mogli zgłaszać straty poniesione w wyniku powodzi. W tym dniu...

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, że osoby , które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku  podtopień spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej ( ulewne deszcze),znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą...

„Małopolska Niania 2.0”.

W związku z ogłoszeniem naboru do Projektu „Małopolska Niania 2.0” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż istnieje możliwość i ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani dla rodziców dzieci w wieku do lat 3.