Autor: ksolak

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2

POLECENIE Nr 36/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U....

Aneks Nr 1/2020

Aneks Nr 1/2020

z dnia 03 kwietnia 20202 do Zarządzenia nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad racy Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się...

Zarządzenie nr 2/2020

Zarządzenie nr 2/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad pracy Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, uprzejmie informuje, iż świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów zostaną wypłacone świadczeniobiorcom przed Świętami Wielkanocnymi tj. 12.04.2017.

Program „Rodzina 500 plus”

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) program będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3. Druki...