Kategoria: Klub „Senior +”

NABÓR DO ,, KLUBU SENIOR +”

                                    Wójt Gminy Szczurowa                                                   oraz              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej              ogłasza  nabór uczestników do ,, Klubu  Senior + ”                               w miejscowości Rudy Rysie Celem działalności klubu jest  zwiększenie aktywnego...

POLECENIE Nr 36/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U....