Kategoria: świadczenia rodzinne

KLUB ,, SENIOR + ”           W GMINIE SZCZUROWA

KLUB ,, SENIOR + ” W GMINIE SZCZUROWA

Klub ,, Senior +” został utworzony w 2019 roku w ramach Wieloletniego Programu ,, Senior +” na lata 2015 – 2020, Moduł I – utworzenie i wyposażenie. Klub ,, Senior +” został utworzony w...

Informacja

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ      W SZCZUROWEJ informuje;     SOBOTA  21 GRUDNIA 2019     JEST DNIEM PRACUJĄCYM     W DNIU 24 GRUDNIA  GOPS  BĘDZIE NIECZYNNY

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze; Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, 32-820 Szczurowa,  ul. Rynek 3. Kandydaci przystępujący...

Małopolski „Tele Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przezWojewództwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma na...

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej dotycząca Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych

  Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej w sprawie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych   W związku z wdrażaniem zasad współpracy w ramach zadania koordynacji...

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  (tj. Dz. U. z 2017 r ...

500 plus

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ  INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  500+ MOŻNA SKAŁDAĆ  OD 01 SIERPNIA  2017 ROKU  W SIEDZIBIE GOPS UL. RYNEK 3 POKÓJ NR 6,7. WYPEŁNIONY WNIOSEK...

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, uprzejmie informuje, iż świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów zostaną wypłacone świadczeniobiorcom przed Świętami Wielkanocnymi tj. 12.04.2017.