Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu ustawy  – Prawo energetyczne – jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków( Dz.U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.) do 11 sierpnia 2022 r.  albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania  zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności  budynków, o których mowa w art. 27 g ust.1 ustawy.

Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie podwyższony do 1500 zł.

Jeżeli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać klikając tutaj.

Wniosek o wypłatę  dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3; Kontakt tel; 14 6320971,14 623 0994, 14 671 3121; adres e -mail; gops@szczurowa.pl