Dodatek węglowy 2022


Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym
(Dz.U. z 2022r., poz.1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do ewidencji emisyjności budynków, o której mowa  w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz. 438).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ UL. RYNEK 3

W GODZINACH PRACY; OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU  7.30 – 15.30

                                               PIĄTEK  OD 10.00 – 18.00

DRUKI WNIOSKÓW BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE URZĘDU GMINY SZCZUROWA lub w siedzibie URZĘDU  GMINY ul. Lwowska 2

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ lub w siedzibie GOPS ul. Rynek 3.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego można pobrać klikając tutaj.

WYPEŁNIONE WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO MOŻNA SKŁADAĆ DO PRZYGOTOWANEGO PUDEŁKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PÓŁPIĘTRZE W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ!

W GOPS można uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 14 632 0994; 14 671 31 20; 14 63200971; 14 632 0970;

adres e-mail: gops@szczurowa.pl

WNIOSKI NALEŻY  SKŁADAĆ DO 30 LISTOPADA 2022 ROKU, NA PIŚMIE LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB UWIERZYTELNIONYM Z WYKORZYSTANIEM PROFILU ZAUFANEGO.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 30 LISTOPADA 2022R.  POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA.