Informacja o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, że od 01 stycznia 2022r. do 31 października 2022r. można składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać wyższy dodatek osłonowy konieczny jest wpis źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek osłonowy przysługuje w jednoosobowym gospodarstwie domowym, jeśli dochód nie przekracza kwoty 2100 zł oraz w wieloosobowym gospodarstwie domowym, jeśli dochód na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł.

Wnioski złożone do 31 stycznia 2022r. będą wypłacane w dwóch ratach, natomiast wnioski złożone w okresie od 01 luty do 31 październik br. będą wypłacone w jednej racie.

Ze względu na panującą sytuację związaną z epidemią koronawirusa dokładnie wypełnione wnioski należy składać do oznaczonego kartonu w budynku na półpiętrze.