Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej