KLUB ,, SENIOR + ” W GMINIE SZCZUROWA

Klub ,, Senior +” został utworzony w 2019 roku w ramach Wieloletniego Programu ,, Senior +” na lata 2015 – 2020, Moduł I – utworzenie i wyposażenie. Klub ,, Senior +” został utworzony w budynku Gminnego Centrum Kultury w Szczurowej ul. Rynek 4. Utworzenie placówki uwzględniało potrzeby osób w wieku senioralnym i aktywizację w środowisku lokalnym. Od miesiąca stycznia br. spotkania w Klubie ,, Senior+” odbywają się 2 razy w tygodniu; wtorek i środa w godz. od 15.00 do 19.00. Klub ,, Senior +” w Szczurowej to miejsce integracji i aktywności dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. W swojej ofercie Klub ,, Senior +” zawiera dużo ciekawych zajęć. Planowane są zajęcia kulinarne, zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, zajęcia kulturalno – rozrywkowe, spotkania ze specjalistami, warsztaty manualne. W okresie miesiąca stycznia i lutego br. odbyły się spotkania z dietetykiem, psychologiem. Na początku miesiąca marca br. zaplanowany jest wyjazd uczestników do Teatru Ludowego w Krakowie – scena Pod Ratuszem. Oferta Klubu ,, Senior +” jest dostosowana do oczekiwań i zainteresowań uczestników. Klub ,, Senior + ” działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej