OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza nabór na asystenta rodziny w GOPS