Opieka wytchnieniowa -poszukiwani opiekunowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby chętne do zatrudnienia w celu świadczenia usług nad osobami niepełnosprawnymi w ramach realizowanego  Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021.

Usługi mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka

b)osoby z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośrednie pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mail.

Kontakt telefoniczny: 14 632 0970, 14 671 3120,14 632 0993,

adres e -mail: gops@szczurowa.pl

GOPS Szczurowa

Rozmiar czcionki
Kontrast