Wolne stanowisko

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza nabór w ramach realizacji projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa ” na wolne stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej lub ograniczonej sprawności

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

Rozmiar czcionki
Kontrast