Klub “ Senior + ”

KLUB ,, SENIOR + ” W GMINIE  SZCZUROWA

Klub ,, Senior +” został utworzony  w 2019 roku w ramach Wieloletniego Programu     ,, Senior +” na lata 2015 – 2020, Moduł I – utworzenie i wyposażenie.

Klub ,, Senior +” został utworzony w budynku  Gminnego Centrum Kultury  w Szczurowej ul. Rynek 4. Utworzenie placówki  uwzględniało potrzeby osób w  wieku senioralnym i aktywizację w środowisku lokalnym. Od miesiąca stycznia br. spotkania  w Klubie ,, Senior+” odbywają się  2 razy w tygodniu; wtorek i środa w godz. od 15.00 do 19.00.   

Klub ,, Senior +” w Szczurowej to miejsce integracji i aktywności dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. Przynależność do Klubu daje  przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. W  swojej ofercie Klub ,, Senior +” zawiera dużo ciekawych zajęć.  Planowane są zajęcia kulinarne, zajęcia z zakresu aktywności  ruchowej, zajęcia kulturalno – rozrywkowe, spotkania ze specjalistami, warsztaty manualne. W okresie miesiąca  stycznia i lutego  br. odbyły się spotkania z dietetykiem, psychologiem.  Na początku miesiąca marca br.  zaplanowany jest wyjazd uczestników do Teatru Ludowego w Krakowie – scena Pod Ratuszem.

Oferta Klubu ,, Senior +” jest dostosowana do  oczekiwań i zainteresowań uczestników. Klub ,, Senior + ” działa w strukturach  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej

GOPS Szczurowa
Dziękuję