Nieodpłatna pomoc prawna

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi prawnej należy umówić się dzwoniąc na nr tel. 14 300 02 78.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej obejmuje:

– poinformowanie o obecnym stanie prawnym
– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
– sporządzenie projektu pisma
– pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia działalności
– skorzystanie z nieodpłatnej mediacji


Zakres pomocy na płaszczyźnie poradnictwa obywatelskiego uwzględnia:

– porady dla osób zadłużonych
– porady z zakresu spraw mieszkaniowych
– porady z zakresu zabezpieczenia społecznego
– nieodpłatną mediację


Na jakie wsparcie można liczyć?

– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z doradcą planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
– poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
– skorzystanie z nieodpłatnej mediacji
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

W 2024 roku nieodpłatną pomoc w zakresie porady prawnej można otrzymać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej w godzinach 7:30 – 11:30 w każdy wtorek oraz co czwarty piątek (tj. 12 stycznia, 9 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada, 13 grudnia).

Natomiast darmowa pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego jest możliwa do uzyskania w godzinach 7:30-11:30 w każdą środę oraz w co czwarty piątek (tj. 26 stycznia, 23 lutego, 22 marca, 19 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 6 września, 4 października, 29 listopada, 27 grudnia).

Przed skorzystaniem z pomocy prawnej należy wcześniej umówić termin wizyty pod nr telefonu 14 300 02 78.

Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać jedynie osoby fizycznej, po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku