Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej obejmuje:

– poinformowanie o obecnym stanie prawnym
– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
– sporządzenie projektu pisma
– pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia działalności
– skorzystanie z nieodpłatnej mediacji


Zakres pomocy na płaszczyźnie poradnictwa obywatelskiego uwzględnia:

– porady dla osób zadłużonych
– porady z zakresu spraw mieszkaniowych
– porady z zakresu zabezpieczenia społecznego
– nieodpłatną mediację


Na jakie wsparcie można liczyć?

– rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji
– poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach
– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym sporządzenie wspólnie z doradcą planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
– poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
– skorzystanie z nieodpłatnej mediacji
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatną pomoc w zakresie porady prawnej oraz mediacji można otrzymać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej w każdy poniedziałek i co czwarty piątek (najbliższy 17.12.2021r.) w godzinach 7:30-11:30.

Natomiast darmowa pomoc z zakresu poradnictwa obywatelskiego jest możliwa do uzyskania w każdą środę oraz w co czwarty piątek (najbliższy 03.12.2021r.) w godzinach 7:30-11:30.

Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać jedynie osoby fizycznej, po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku