Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Telefon
mgr Barbara Domagała Kierownik 4 14 632 09 70
mgr Aneta Słowik Główna księgowa 4 14 632 09 93
POMOC SPOŁECZNA
Czesława Cieśla Specjalista pracy socjalnej 1 14 671 31 21
Maria Gemza Specjalista pracy socjalnej 1 14 671 31 20
Martyna Klich Pracownik socjalny 6 14 632 09 94
mgr Monika Gajos Pracownik socjalny 6 14 632 09 93
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
mgr Monika Młynarczyk Inspektor

 

2 14 632 09 94
mgr Małgorzata Przybyło Pomoc administracyjna 2 14 632 09 94
WSPIERANIE RODZINY
mgr Paulina Kałuża Asystent rodziny 6 14 632 09 92

Rejony działania pracowników socjalnych:

Czesława Cieśla – specjalista pracy socjalnej

 • Dołęga
 • Kopacze Wielkie
 • Księże Kopacze
 • Pojawie
 • Wola Przemykowska
 • Wrzępia
 • Szczurowa ul. Włoszyn
 • Szczurowa ul. Lwowska
 • Rząchowa

Maria Gemza – specjalista pracy socjalnej

 • Uście Solne
 • Strzelce Wielkie
 • Zaborów
 • Górka
 • Barczków
 • Popędzyna

mgr Monika Gajos – pracownik socjalny

 • Rudy Rysie
 • Rajsko
 • Rylowa
 • Niedzieliska
 • Kwików
 • Szczurowa ul. Krakowska

Martyna Klich– pracownik socjalny

 • Dąbrówka Morska
 • Strzelce Małe