Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Telefon
mgr Barbara Domagała Kierownik 4 14 632 09 70
mgr Aneta Słowik Główna księgowa 4 14 632 09 93
POMOC SPOŁECZNA
mgr Patrycja Lizak Pracownik socjalny 1 14 671 31 20
mgr Martyna Kłusek Pracownik socjalny 6 14 632 09 92
mgr Monika Gajos Pracownik socjalny 6 14 632 09 92
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
mgr Monika Młynarczyk Inspektor 2 14 632 09 94
mgr Małgorzata Przybyło Podinspektor d/s. świadczeń rodzinnych 2 14 632 09 94
WSPIERANIE RODZINY
Asystent rodziny 6 14 632 09 92
DOOR-TO-DOOR
Zamawianie usługi 7 14 632 09 71,
784 108 889

Rejony działania pracowników socjalnych:

mgr Patrycja Lizak  – pracownik socjalny

 • Uście Solne
 • Górka
 • Barczków
 • Popędzyna
 • Rząchowa
 • Wrzępia
 • Kopacze Wielkie
 • Strzelce Wielkie

mgr Monika Gajos – pracownik socjalny

 • Rudy-Rysie
 • Rylowa
 • Niedzieliska
 • Kwików
 • Szczurowa ul. Lwowska
 • Wola Przemykowska

mgr Martyna Kłusek – pracownik socjalny

 • Dąbrówka Morska
 • Strzelce Małe
 • Szczurowa ul. Krakowska
 • Szczurowa, ul. Włoszyn
 • Zaborów
 • Pojawie
 • Rajsko
 • Dołęga