Kategoria: Aktualności

Nowy numer telefonu !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został uruchomiony nowy kontakt , dostępny po godzinach pracy Ośrodka. Numer telefonu: 784-108-889

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiej Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym; Pracownicy socjalni wydali 254 skierowań uprawniających do odbioru paczek żywnościowych dla 675 osób. Paczki żywnościowe wydawane były przez...

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020....

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020....