Kategoria: Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa”

Gmina Szczurowa otrzymała grant w wysokości niemalże 120 000 zł w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”. Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy Szczurowa, do jego...

Ogłoszenie – Pomoc Żywnościowa

Ogłoszenie   Osoby, które chcą korzystać z  żywności w ramach Podprogramu 2018 POPŻ  od sierpnia 2018 r. powinny zapisywać się  na  nowe listy u pracownika socjalnego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej  ul....

Projekt „Małopolski Tele-Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma...

„Dobry Start” – 300 dla ucznia

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie...

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. obok KDR w formie tradycyjnej członkowie rodzin wielodzietnych mogą ubiegać się o karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne...

Grupa wsparcia dla rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku    zaprasza na spotkania „Grupy wsparcia dla rodziców” – chcących lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia i potrzeby w relacjach z dziećmi, – chcących lepiej zrozumieć swoje dzieci, ich przeżycia,...

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej ( tj. Dz. U. z 2017...