„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

PROGRAM MA NA CELU ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DO USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ, TJ. WSPARCIA W WYKONYWANIU CODZIENNYCH CZYNNOŚCI ORAZ FUNKCJONOWANIU W ŻYCIU SPOŁECZNYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Adresatami programu są:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie;

 * o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 * o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie  ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024 ” powinny zgłosić  udział do dnia 08 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej w ul. Rynek 3; tel; 14 671 3120, 14 671 3121, 14 632 09 70; e-mail: gops@szczurowa.pl 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 647, 1407,1429).