POSZUKIWANI OPIEKUNOWIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka  lub osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom ...

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,  lub osoby posiadające co najmniej...

           ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022.                               Celem programu jest wprowadzenie usług...

Dobry start

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług...

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:  GOPS w Szczurowej Przedmiot  zamówienia: Zabezpieczenie obiadów w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, dla UP biorących udział w działaniach/zajęciach w projekcie FABRYKA KOMPETENCJI. Wymaganiem jest, że  obiad będzie dowieziony na miejsce zajęć i podany...

Opieka wytchnieniowa -poszukiwani opiekunowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby chętne do zatrudnienia w celu świadczenia usług nad osobami niepełnosprawnymi w ramach realizowanego  Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021. Usługi mogą świadczyć: a)...