OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze; Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, 32-820 Szczurowa,  ul. Rynek 3. Kandydaci przystępujący...

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

Od 2012 przekazujemy osobom niepełnosprawnym specjalne rowery trójkołowe. Tworzymy stale rozwijającą się sieć bezpłatnych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  Niepełnosprawni mają do dyspozycji rowery trójkołowe, wózki inwalidzkie balkoniki ortopedyczne, kule oraz łóżka rehabilitacyjne. Kontakt Biuro Fundacji...

Posiadacze Karty Dużej Rodziny! Ważna informacja

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, o którą zawnioskowały przed 1 stycznia 2018r., do końca tego roku mogą bezpłatnie domówić drugą elektroniczną formę tej karty. W następnym roku  będzie się to wiązało z opłatą 9,21...

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020....

OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza  nabór na asystenta rodziny  w GOPS

OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza nabór na asystenta rodziny w GOPS

Wymagania w stosunku do kandydatów:   * obywatelstwo polskie, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,   * wykształcenie; 1) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,...

Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Na wolne stanowisko pracownika socjalnego , została wybrana Pani Patrycja Lizak zamieszkała na terenie Gminy Szczurowa.