ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020....

OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza  nabór na asystenta rodziny  w GOPS

OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza nabór na asystenta rodziny w GOPS

Wymagania w stosunku do kandydatów:   * obywatelstwo polskie, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,   * wykształcenie; 1) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,...

Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Na wolne stanowisko pracownika socjalnego , została wybrana Pani Patrycja Lizak zamieszkała na terenie Gminy Szczurowa.

RODO – zmiana od 1 września 2019

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej od 1 września 2019 r. nastąpiła zmiana Inspektora Ochrony Danych. Kontakt pod adresem e-mail; biuro@kanelariacygan.pl Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z...

Małopolski „Tele Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przezWojewództwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma na...

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy

  Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza  nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS   I. Wymagania w stosunku do kandydatów:   1.Wymagania niezbędne: * obywatelstwo polskie, *...

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

I N F O R  A C J A Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019, którego realizacja rozpoczyna się od września 2019...