Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  informuje, że w najbliższych dniach  będzie wydawana  II -ga transza żywności   w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram  2019 –  dla osób potrzebujących, którzy zostali...

,, TWÓJ PARASOL” APLIKACJA MOBILNA

Twój parasol to aplikacja mobilna dzięki, której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informację. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym...

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacje dla mieszkańców

POWIAT BRZESKI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 nieodpłatna pomoc prawna realizowana przez Powiat Brzeski udzielana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail,...

POLECENIE Nr 36/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U....

Asystent osoby niepełnosprawnej – zatrudnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające kwalifikacje – asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020....