DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 Wzór wniosku o przyznanie dodatku można pobrać klikając tutaj. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw...

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: * obywatelstwo polskie, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Wykształcenie: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub...

INFORMACJA ODNOŚNIE ZMIAN W DODATKU WĘGLOWYM

W dniu 2 września 2022 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą 5 września 2022 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu....

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania: Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą...

Dodatek węglowy 2022

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym(Dz.U. z 2022r., poz.1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo...

Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród realizowanych przez PFRON obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej...

WAŻNA INFORMACJA!

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Szczurowa i jesteś osobą niepełnosprawną lub mającą trudności w poruszaniu się, możesz skorzystać z usługi transportu door-to-door. Usługa zapewnia bezpłatny transport w celu: aktywizacji społecznej zawodowym edukacyjnym zdrowotnym Zamówienie usługi...

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej 2. Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa do pojazdu wykorzystywanego w ramach projektu pn. „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Szczurowa” Załączniki: Zapytanie ofertowe Załącznik 1 – Formularz...

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej będzie nieczynny.

Rozmiar czcionki
Kontrast