Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. obok KDR w formie tradycyjnej członkowie rodzin wielodzietnych mogą ubiegać się o karty w formie elektronicznej tj. aplikacji na urządzenie mobilne...

Grupa wsparcia dla rodziców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzesku    zaprasza na spotkania „Grupy wsparcia dla rodziców” – chcących lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia i potrzeby w relacjach z dziećmi, – chcących lepiej zrozumieć swoje dzieci, ich przeżycia,...

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej dotycząca Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych

  Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej w sprawie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych   W związku z wdrażaniem zasad współpracy w ramach zadania koordynacji...

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej ( tj. Dz. U. z 2017...

Projekt  „Kierunek Kariera” w Szczurowej !

  Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowanie w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy...

PRZEMOC DOMOWA

Przypomina się, że w Gminie Szczurowa jest powołany przez wójta Zespół Interdyscyplinarny, którego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Zwana także przemocą domową to jednorazowe albo powtarzające się...

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  (tj. Dz. U. z 2017 r ...