Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022r r. wprowadzającym pracę zdalną w urzędach administracji publicznej w związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa:     w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ogranicza się...

Informacja o dodatku osłonowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, że od 01 stycznia 2022r. do 31 października 2022r. można składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać wyższy dodatek osłonowy konieczny jest wpis źródła ogrzewania do...

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej informuje, że w dniu 31 grudnia 2021r. będzie zmiana godzin pracy GOPS. W tym dniu GOPS będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00. Natomiast w dniu 7...

Informacja

W dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej będzie nieczynny (dzień wolny za 25.12.2021 r.)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej Przedmiot zamówienia: zapewnienie dwóch miejsc w schronisku dla osób bezdomnych kobiet i mężczyzn Załączniki:Załącznik 5 – Oświadczenie Załącznik 6 – Zapytanie ofertoweZałącznik 7 – OfertaKlauzula RODO

Zapytanie ofertowe

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...