RODO – zmiana od 1 września 2019

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej od 1 września 2019 r. nastąpiła zmiana Inspektora Ochrony Danych. Kontakt pod adresem e-mail; biuro@kanelariacygan.pl Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z...

Małopolski „Tele Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przezWojewództwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma na...

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy

  Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza  nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS   I. Wymagania w stosunku do kandydatów:   1.Wymagania niezbędne: * obywatelstwo polskie, *...

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019

I N F O R  A C J A Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019, którego realizacja rozpoczyna się od września 2019...

Nadwiślańska Grupa Działania ”E.O.CENOMA” – możliwość składania wniosków na rozwój działalności gospodarczej

Nadwiślańska  Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje o możliwości aplikowania o środki  na rozwój działalności gospodarczej. Najbliższe nabory dotyczą podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej,  budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,...

Staże dla osób 30+

Stowarzyszenie Vesna rozpoczyna nabór na staże dla osób 30+ a także dla emerytów i rencistów . Program skierowany jest dla osób zamieszkujących powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski.  Wynagrodzenie za staż na rękę wynosi 1017,00...

Świadczenie ” Dobry start” – 300 zł dla ucznia

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie...