USTAWA ,, ZA ŻYCIEM”

Rodzice dziecka żywo urodzonego posiadający zaświadczenie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka ( w czasie ciąży) lub w czasie porodu mogą złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 pln.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Rozpatrzone mogą być wnioski złożone w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia narodzin dziecka. Oznacza to, że również rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku mogą zwrócić się o zasiłek w kwocie 4000,00 zł.

W każdym przypadku dodatkowym warunkiem przyznania świadczenia jest, aby kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potwierdzeniem tego faktu jest zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną..

Informujemy, że nie ma obecnie wzoru zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka, które powstały w czasie ciąży lub porodu.

O wypłatę przedstawionego wyżej zasiłku w GOPS w Szczurowej mogą starać się rodzice mieszkający na terenie Gminy Szczurowa.

Wnioski można składać w pokoju nr 2, 7 w siedzibie GOPS przy ul. Rynek 3 w dni robocze.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerami telefonów; 14 632 09 71, 14 -632 09 94,16 632 09 70.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem” ( Dz.U. z 2016r., poz. 1860 ).

Wnioski do pobrania TUTAJ.

Wzór lekarskiego zaświadczenia dostępny jest TUTAJ.