Klub "Senior +" Rudy-Rysie

Klub “ Senior + ” Rudy-Rysie

Klub Senior+ w Rudy-Rysiu został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturowych środowiska osób starszych w Gminie Szczurowa. Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w Szkole Podstawowej w Rudy-Rysiu.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.  Ponadto Seniorzy maja możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

Klub dysponuje 15 miejscami i swoją działalność rozpoczął od stycznia 2021 r. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.