Kategoria: Aktualności

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,  lub osoby posiadające co najmniej...

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu ustawy  – Prawo energetyczne – jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do...

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Wniosek można pobrać klikając tutaj. Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Rynek 3, 32-820 Szczurowa. Wnioski można składać do 15 kwietnia 2023 roku. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu w 2023...

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do programu pn. ,,Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023, który będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023r. Opieka wytchnieniowa ma...

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023. Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników ...

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 Wzór wniosku o przyznanie dodatku można pobrać klikając tutaj. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw...

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: * obywatelstwo polskie, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Wykształcenie: 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub...

INFORMACJA ODNOŚNIE ZMIAN W DODATKU WĘGLOWYM

W dniu 2 września 2022 r. Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którą 5 września 2022 r. przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu....

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Skład gospodarstwa domowego i miejsce zamieszkania: Gospodarstwa domowe jednoosobowe i wieloosobowe Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą...

Dodatek węglowy 2022

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym(Dz.U. z 2022r., poz.1692) dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo...

Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wśród realizowanych przez PFRON obecnie programów skierowanych do osób indywidualnych są m.in. „Aktywny samorząd” oraz „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej...

OGŁOSZENIE – ZATRUDNIENIE

             GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ,, USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR -TO – DOOR ” ZATRUDNI -UMOWA ZLECENIE,  OSOBĘ NA STANOWISKO  KIEROWCA  BUSA,  POSIADAJĄCĄ ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, PRAWO JAZDY...