,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022.

                              Celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników  Programu;

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji,

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Program ma zapewnić:

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im  jak najbardziej niezależnego życia,

2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb,

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,     rozrywkowych lub sportowych,

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie  ,, ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022 ” powinny zgłosić  udział w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej w ul. Rynek 3; tel; 14 671 3120, 14 671 3121, 14 632 09 70; e-mail gops@szczurowa.pl  do dnia 20 października 2021.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym          ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 )

                                                                                                                                    GOPS Szczurowa