ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3

zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, 

lub

osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  niepełnosprawnym  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu – do  podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja  2022.

Kontakt telefoniczny; 14 632 0970, 14 671 3120,14 632 0993,

OSOBISTY; GOPS 32-820 SZCZUROWA UL. RYNEK

adres e -mail; gops@szczurowa.pl

GOPS Szczurowa