Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni bez barier w Gminie Szczurowa”