Konferencja dla rodziców, nauczycieli, wychowawców – REALNE I POTENCJALNE OBLICZA KRZYWDZONEGO DZIECKA