Marzec 2023

W marcu członkowie klubu „Senior +” ze Szczurowej mieli okazję aktywnie się rozwijać, między innymi dzięki różnorodnym zajęciom.

Marzec Seniorzy rozpoczęli od analizy iluzji optycznych. Są to szczególne przypadki perspektywy, które powodują błędną interpretację obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia. Dostrzeżenie prawdziwego obrazu w iluzji optycznej to solidny trening zarówno dla mózgu jak i dla samego narządu wzroku.

Odbyły się również zajęcia poświęcone muzyce filmowej, podróżom, sztukom teatralnym i historii. Nie zabrakło również czytania książek i czytania prasy oraz gier i zabaw zespołowych.

Aby utrzymać pełną aktywność seniorzy regularnie uczestniczyli w zajęciach ruchowych.

Ciekawym zajęciem na koniec miesiąca był Marshmallow Challenge – czyli piankowe wyzwanie. Seniorzy podzieleni na zespoły musieli zbudować wieżę z dostępnych produktów. Była to świetna zabawa i sprawdzian kreatywności.