WAŻNA INFORMACJA!

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Szczurowa i jesteś osobą niepełnosprawną lub mającą trudności w poruszaniu się, możesz skorzystać z usługi transportu door-to-door. Usługa zapewnia bezpłatny transport w celu:

  • aktywizacji społecznej
  • zawodowym
  • edukacyjnym
  • zdrowotnym

Zamówienie usługi zgłasza się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej.

Rozmiar czcionki
Kontrast