Zapytanie ofertowe

  1. Zamawiający:  GOPS w Szczurowej
  2. Przedmiot  zamówienia: Zabezpieczenie obiadów w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, dla UP biorących udział w działaniach/zajęciach w projekcie FABRYKA KOMPETENCJI. Wymaganiem jest, że  obiad będzie dowieziony na miejsce zajęć i podany będzie jako posiłek ciepły. Rozpoznaniu podlega cena 1 obiadu.

Załączniki:

Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 632 09 93.