Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  informuje, że w najbliższych dniach  będzie wydawana  II -ga transza żywności   w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram  2019 –  dla osób potrzebujących, którzy zostali...