INFORMACJA

           W DNIU 02 KWIETNIA 2021 ROKU ( WIELKI PIĄTEK)  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ BĘDZIE CZYNNY  W GODZINACH

                                 OD 7.30 DO 12.00.

 Godziny, które zostaną skrócone będą  odpracowane  w innym terminie.

W dniu 09.04.2021r. GOPS będzie czynny w godzinach od 8.00   do  18.00

W dniu 16.04.2021r. GOPS będzie czynny w godzinach od 8.30 do  18.00

                                                                                                                                                            GOPS SZCZUROWA