Kategoria: świadczenia rodzinne

POSZUKIWANI OPIEKUNOWIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka  lub osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom ...

INFORMACJA

           W DNIU 02 KWIETNIA 2021 ROKU ( WIELKI PIĄTEK)  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ BĘDZIE CZYNNY  W GODZINACH                                  OD 7.30 DO 12.00.  Godziny, które zostaną skrócone będą  odpracowane  w innym terminie....

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY                 NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy...

W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń na terenie całego kraju, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ogranicza się kontakty osobiste  z pracownikami. W zakresie załatwianych spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  lub mailowy...

ZASIŁEK RODZINNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

                                                     GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ INFORMUJE, ŻE  OD 01 LIPCA 2020 R. MOŻNA SKŁADAĆ  online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz  portal PUE ZUS 1) WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO  ZASIŁKU...

ZMIANY W ZASIŁKACH DLA BEZROBOTNYCH

Dodatek solidarnościowy, czyli wsparcie dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii wyniesie 1400 zł. Nastąpi również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. –...

Kolonia dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację letniego wypoczynku dla dzieci rolników. Poniżej propozycja letniego wypoczynku: Miejsce: Rzucewo woj. pomorskie termin: 13.07.2020 r. –...

„Senior+” 2020

Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 305 zł ze środków budżetu państwa na realizację programu „Senior+”. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo z terenu Gminy w wieku 60 lat...

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2

Aneks Nr 1/2020

Aneks Nr 1/2020

z dnia 03 kwietnia 20202 do Zarządzenia nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad racy Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się...

KLUB ,, SENIOR + ”           W GMINIE SZCZUROWA

KLUB ,, SENIOR + ” W GMINIE SZCZUROWA

Klub ,, Senior +” został utworzony w 2019 roku w ramach Wieloletniego Programu ,, Senior +” na lata 2015 – 2020, Moduł I – utworzenie i wyposażenie. Klub ,, Senior +” został utworzony w...

Informacja

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ      W SZCZUROWEJ informuje;     SOBOTA  21 GRUDNIA 2019     JEST DNIEM PRACUJĄCYM     W DNIU 24 GRUDNIA  GOPS  BĘDZIE NIECZYNNY

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze; Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, 32-820 Szczurowa,  ul. Rynek 3. Kandydaci przystępujący...

Rozmiar czcionki
Kontrast