Kategoria: świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

                                                     GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ INFORMUJE, ŻE  OD 01 LIPCA 2020 R. MOŻNA SKŁADAĆ  online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz  portal PUE ZUS 1) WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO  ZASIŁKU...

ZMIANY W ZASIŁKACH DLA BEZROBOTNYCH

Dodatek solidarnościowy, czyli wsparcie dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii wyniesie 1400 zł. Nastąpi również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. –...

Kolonia dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację letniego wypoczynku dla dzieci rolników. Poniżej propozycja letniego wypoczynku: Miejsce: Rzucewo woj. pomorskie termin: 13.07.2020 r. –...

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2

Aneks Nr 1/2020

Aneks Nr 1/2020

z dnia 03 kwietnia 20202 do Zarządzenia nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad racy Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się...

KLUB ,, SENIOR + ”           W GMINIE SZCZUROWA

KLUB ,, SENIOR + ” W GMINIE SZCZUROWA

Klub ,, Senior +” został utworzony w 2019 roku w ramach Wieloletniego Programu ,, Senior +” na lata 2015 – 2020, Moduł I – utworzenie i wyposażenie. Klub ,, Senior +” został utworzony w...

Informacja

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ      W SZCZUROWEJ informuje;     SOBOTA  21 GRUDNIA 2019     JEST DNIEM PRACUJĄCYM     W DNIU 24 GRUDNIA  GOPS  BĘDZIE NIECZYNNY

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze; Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, 32-820 Szczurowa,  ul. Rynek 3. Kandydaci przystępujący...

Małopolski „Tele Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przezWojewództwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma na...