Kategoria: świadczenia rodzinne

Małopolski „Tele Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przezWojewództwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma na...

Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej dotycząca Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych

  Informacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Polityki Społecznej w sprawie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych   W związku z wdrażaniem zasad współpracy w ramach zadania koordynacji...

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Rozeznanie cenowe rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia – fizjoterapia

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej  planuje udzielenie zamówienia  na  specjalistyczne  usługi opiekuńcze  ,  na  podstawie  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej  (tj. Dz. U. z 2017 r ...

500 plus

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ  INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  500+ MOŻNA SKAŁDAĆ  OD 01 SIERPNIA  2017 ROKU  W SIEDZIBIE GOPS UL. RYNEK 3 POKÓJ NR 6,7. WYPEŁNIONY WNIOSEK...

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej, uprzejmie informuje, iż świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów zostaną wypłacone świadczeniobiorcom przed Świętami Wielkanocnymi tj. 12.04.2017.

Program „Rodzina 500 plus”

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) program będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej, ul. Rynek 3. Druki...