Kategoria: świadczenia rodzinne

POSZUKIWANI OPIEKUNOWIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka  lub osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom ...

INFORMACJA

           W DNIU 02 KWIETNIA 2021 ROKU ( WIELKI PIĄTEK)  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ BĘDZIE CZYNNY  W GODZINACH                                  OD 7.30 DO 12.00.  Godziny, które zostaną skrócone będą  odpracowane  w innym terminie....

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY                 NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy...

W związku ze zwiększającą się liczbą zakażeń na terenie całego kraju, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ogranicza się kontakty osobiste  z pracownikami. W zakresie załatwianych spraw prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  lub mailowy...

ZASIŁEK RODZINNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

                                                     GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUROWEJ INFORMUJE, ŻE  OD 01 LIPCA 2020 R. MOŻNA SKŁADAĆ  online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz  portal PUE ZUS 1) WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO  ZASIŁKU...

ZMIANY W ZASIŁKACH DLA BEZROBOTNYCH

Dodatek solidarnościowy, czyli wsparcie dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii wyniesie 1400 zł. Nastąpi również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. –...

Kolonia dla dzieci rolników

Stowarzyszenie im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację letniego wypoczynku dla dzieci rolników. Poniżej propozycja letniego wypoczynku: Miejsce: Rzucewo woj. pomorskie termin: 13.07.2020 r. –...

„Senior+” 2020

Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 305 zł ze środków budżetu państwa na realizację programu „Senior+”. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo z terenu Gminy w wieku 60 lat...

Zarządzenie nr 3/2020

Zarządzenie nr 3/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczurowej z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad Ośrodka w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2