POSZUKIWANI OPIEKUNOWIE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3

zaprasza osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka  lub osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom  niepełnosprawnym,

do  podjęcia  zatrudnienia w ramach Programu ,, Opieka wytchnieniowa” – edycja  2022.

Kontakt telefoniczny; 14 632 0970, 14 671 3120,14 632 0993,

OSOBISTY:  GOPS 32-820 SZCZUROWA UL. RYNEK 3

adres e -mail; gops@szczurowa.pl

GOPS Szczurowa