ZMIANY W ZASIŁKACH DLA BEZROBOTNYCH

Dodatek solidarnościowy, czyli wsparcie dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii wyniesie 1400 zł. Nastąpi również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkim udaje się utrzymać zatrudnienie. Rolą rządzących jest troska o tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dlatego oprócz wprowadzenia zapowiedzianego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dodatku solidarnościowego, czyli 1400 zł wsparcia przez okres 3 miesięcy dla osób, które utraciły pracę w wyniku epidemii, zdecydowaliśmy również o podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zasiłek dla osób bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł – kwota ta będzie obowiązywała w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 942,30 zł. Podwyżki mają obowiązywać planowo od 1 września br.

Co ważne, podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.

Łączny szacowany koszt podniesienia wysokości podstawowego zasiłku do 1200 zł od września 2020 r. (oraz dostosowania stawek zależnych od jego wysokości stypendiów i świadczeń w 2020 r.) wyniesie w tym roku ok. 658,6 mln zł.

Czerwcowa waloryzacja zasiłku

Zanim jednak zasiłek dla osób bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł, osoby bezrobotne mogły liczyć na czerwcową waloryzację świadczenia.

Pod koniec maja minister Marlena Maląg podpisała obwieszczenie w sprawie wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. I tak od 1 czerwca br. wzrósł on do 881,30 zł w ciągu pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a po tym okresie – 692 zł. Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.