Małopolski „Tele Anioł”

Gmina Szczurowa przystępuje do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”.

Projekt „Małopolski  Tele-Anioł” jest realizowany przezWojewództwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.  Inicjatywa ma na celu dotarcie do osób niesamodzielnych (starszych, chorych, niepełnosprawnych) z terenu gminy oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Informacje o projekcie.

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w tzw. opaski bezpieczeństwa, które dają możliwość szybkiego zasygnalizowania upadku czy zagrożenia stanu życia. Poprzez naciśnięcie jednego z przycisków można będzie skontaktować się z Centrum Teleopieki.

Opaski bezpieczeństwa, to urządzenie, które przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek. Ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon. Natomiast zielony przycisk służy do odbioru połączeń przychodzących, co ciekawe na opaskę bezpieczeństwa można zadzwonić, ponieważ urządzenie ma kartę SIM i indywidualny numer. Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Dodatkowo, naciskając trzeci, żółty przycisk, można odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków.

Źródło: www.malopolska.pl 

Jak zgłosić się do udziału w projekcie ?

Formularz zgłoszeniowy można pobrać  i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy zostanie wysłany za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku osób niesamodzielnych, mających problemy z poruszaniem się, niewychodzących z domu mogą otrzymać  formularz podczas wizyty pracownika socjalnego w terenie, który pomoże w wypełnieniu wniosku oraz wytłumaczy cel projektu.

Tel.  14 632 09 92 lub 14 671 31 21

Więcej informacji na stronach:

www.malopolska.pl/teleaniol

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/10-tysiecy-osob-w-malopolsce-otrzyma-opaski-ratujace-zycie

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola

 

Dane kontaktowe do Biura Projektu Małopolski  Tele-Anioł:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  1. Lubelska 23, 30-003 Kraków

pokój nr  1, parter

tel. 12 61-60-611

e-mail: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl

Adres do korespondencji:  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.