Miesięczne Archiwum: Październik 2019

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej ul. Rynek 3 zaprasza osoby posiadające  kwalifikacje  – asystent osoby niepełnosprawnej- do kontaktu w sprawie podjęcia  zatrudnienia w ramach programu ,, Asystent osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2019 -2020....

OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza  nabór na asystenta rodziny  w GOPS

OGŁOSZENIE o naborze na asystenta rodziny Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 32 -820 Szczurowa ul. Rynek 3 ogłasza nabór na asystenta rodziny w GOPS

Wymagania w stosunku do kandydatów:   * obywatelstwo polskie, * pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,   * wykształcenie; 1) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,...

Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Informacja o wyborze na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Na wolne stanowisko pracownika socjalnego , została wybrana Pani Patrycja Lizak zamieszkała na terenie Gminy Szczurowa.