Miesięczne Archiwum: styczeń 2024

Styczeń 2024

W styczniu Klub „Senior+” w Rudy-Rysiu był miejscem pełnym różnorodnych i inspirujących wydarzeń, które integrowały Seniorów i przynosiły radość. Seniorom przybliżona została historia postaci Ojca Dolindo Ruotolo. Było to wyjątkową okazją do poznania historii...

Styczeń 2024

Początek 2024 roku w Klubie „Senior +” był pełen różnorodnych i fascynujących wydarzeń! Na początku miesiąca odbyły się ciekawe zajęcia „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, gdzie Seniorzy dowiedzieli więcej się o profilaktyce przeciwpożarowej oraz...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych 2024r. – kontynuacja

Z dniem 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 poz. 2760).
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej.

Grudzień 2023

Grudzień w Klubie „Senior+” Rudy-Rysie był czasem wyjątkowych wydarzeń i wspólnych inicjatyw, wprowadzając wszystkich w atmosferę świątecznej radości i życzliwości. Rozpoczęliśmy miesiąc od obchodzenia imienin Barbary. To było nie tylko świętowanie, ale również okazja...